en / nl / sk / be

Adaxio en Davinci innoveren samen de hypotheekketen

29 NOVEMBER 2017 - Binnen 2 minuten ligt er een rentevoorstel klaar!

Bij de aankoop van een eigen woning is het voor de klant doorgaans geen enkel probleem een woning te vinden die aan alle wensen voldoet. Echter, de tijd die verstrijkt om de financiering rond te krijgen is vaak een doorn in het oog van zowel financieel adviseur als klant. Gemiddeld duurt het aanvragen van een hypotheek in Nederland 20 dagen. In de tussenliggende periode van aanvraag tot definitief hypotheekaanbod verstrijkt kostbare tijd van alle betrokken partijen, en is de klant onzeker over het rondkrijgen van de financiering. Met de gedachte dat dit anders kon en vooral ook moést, sloegen Adaxio en Davinci de handen ineen om het aanvraagproces van de hypotheekservicer significant te kunnen verkorten. En dat is gelukt, dankzij een volledig geautomatiseerd proces binnen Close Origination is het mogelijk om binnen 2 minuten een rentevoorstel te kunnen leveren. Ook het compleet maken van het dossier is door de inzet van automatische documentbeoordeling en automatische checks bij verschillende bronnen sterk verkort.

Op zoek naar een drastische versnelling van het proces
Zodra een klant een hypotheek aanvraagt, volgt een tijdrovend proces vol handmatige acties waaronder identiteitscontroles, kredietwaardigheidschecks en handmatige analyse van acceptatiedocumenten. Adaxio zag de noodzaak in om dit proces te veranderen.

Stefan Bruggeman – CEO Adaxio: “Vandaag de dag kan men alles snel en toegankelijk regelen door digitalisering, maar dit geldt niet voor de aanvraag van een hypotheek. Wij vinden dit niet van deze tijd. Voorheen was het voor ons niet mogelijk om onze klanten de service en snelheid te bieden zoals wij graag willen. Daarom zijn wij samen met Davinci op zoek gegaan naar een toekomstbestendige oplossing die het proces ingrijpend zal versnellen. Vanuit deze gedachte is een geautomatiseerde acceptatietool ontstaan, waarbij handmatige handelingen zijn geminimaliseerd en het proces zo is heringericht dat er in een vroeg stadium al teruggekoppeld en eventueel afgewezen kan worden, en juist dat zorgt voor snelheid in het gehéle traject.”

Gestroomlijnd proces en transparant acceptatiebeleid
Doordat bijna alle stappen in het proces digitaal en geautomatiseerd plaatsvinden ontstaat een snel en voorspelbaar aanvraag- en acceptatieproces. Zodra de aanvraag binnenkomt wordt deze automatisch gecheckt en aangevuld met data uit verschillende bronnen. De output wordt direct geïntegreerd in het proces en draagt bij aan fraudepreventie, compliance en kredietwaardigheidsinschattingen. Daarnaast wordt in de Mid Office een vaste set business rules gebruikt, waardoor het acceptatiebeleid eenduidig en transparant is.

Victor Collast – Senior hypotheekacceptant Adaxio: ”Eenduidigheid en transparantie is zowel voor onszelf als voor adviseurs erg prettig. Adviseurs kunnen direct een accurate inschatting maken in hoeverre een klant voldoet aan het acceptatiebeleid. Daarnaast zorgt de automatische verwerking ervoor dat ik niet meer bezig ben met de handmatige invoer van gegevens, maar mij kan richten op de beoordeling van complexe gevallen en uitzonderingssituaties.”

De benodigde bewijsstukken worden digitaal aangeleverd en zoveel mogelijk automatisch verwerkt en beoordeeld. De bewerkingstijd van documentbeoordeling wordt sterk gereduceerd en zorgt voor forse tijdswinst in het proces. Close Origination maakt een STP aanvraagproces mogelijk en daarmee worden FTR ratio’s sterk verhoogd. Bijkomend voordeel is dat er een compleet digitaal dossier met hoge datakwaliteit opgebouwd wordt.

Snel helderheid voor de klant over hypotheek
Adaxio kan binnen 2 minuten een rentevoorstel leveren. Het grote voordeel hiervan is dat de klant binnen enkele minuten uitsluitsel ontvangt over de hypotheekaanvraag.

Stephan de Graaf – Manager Mid Office Adaxio: “Het is voor ons van essentieel belang dat wij aansluiten op de behoeften van onze klanten en hoogwaardige service kunnen verlenen. In vergelijking met andere partijen zien we dat we het ontzettend goed doen. Gemiddeld lopen wij drie keer sneller het aanvraagproces door dan anderen, dat resulteert in een tevreden tussenpersoon en daarmee ook een tevreden eindklant!”

Nauwe samenwerking, hecht partnership
Een belangrijk onderdeel van het succes en slagen van dit vernieuwende traject was de nauwe samenwerking tussen beide partijen.

Stephan de Graaf – Manager Mid Office Adaxio: “Davinci en Adaxio delen een gezamenlijke visie over digitalisering in de hypothekenketen, dat maakt de samenwerking zeer prettig. We hebben intensief contact gedurende het gehele traject en zijn continue bezig het proces, aan de hand van de praktijk, te verbeteren. Een goed voorbeeld daarvan is de nieuwe functionaliteit in het kader van de vernieuwde NHG-wetgeving vorig jaar. Om te kunnen voldoen aan deze wetgeving moet de hypotheekaanvraag op de offertedatum nogmaals volledig gecontroleerd worden. De volledig automatische controle is snel geïmplementeerd en scheelt een hoop extra werk.”

Dit artikel verscheen o.a. in de bijlage ‘Fintech Coming of Age’  van Het Financieele Dagblad van 28 November 2017.