en / nl / sk / be

Automatische Credit Scoring & Toetsingen

Davinci heeft uitgebreide kennis over het automatiseren van het besluitvormingsproces bij consumptief krediet- en hypotheekaanvragen, enerzijds via geautomatiseerde credit scoring, anderzijds via geautomatiseerde BKR-toetsingen. Geautomatiseerde credit scoring en toetsingen versnellen het beslissingsproces en geven de ruimte om zich voornamelijk te kunnen richten op risicovolle kredietbeslissingen.

Automatische Credit Scoring

Het verstrekken van een financieel product zoals een consumptief krediet of hypotheek gaat gepaard met o.a. het inschatten van kredietwaardigheid en (fraude)risico’s. Het merendeel van deze beslissingen verloopt volledig volgens het boekje en slechts een klein percentage vraagt meer aandacht van de beoordelaar. In de praktijk wordt echter veel meer tijd besteed aan doorsnee cases en simpele besluiten die gemakkelijk geautomatiseerd kunnen worden dan aan de beoordeling van complexe gevallen.

De wens om dit proces geautomatiseerd te laten verlopen wordt steeds groter, zowel vanuit het perspectief van klanttevredenheid als kostenreductie. Door het gebruik van scorekaarten kunnen kredietbeslissingen (bijvoorbeeld ten aanzien van risico-inschattingen) op geautomatiseerde wijze genomen worden.

Beschikbare credit scoringsregels

 • Evaluatieregels

  Evaluatie regels controleren de validiteit van de gegevens, waarbij de uitkomsten worden ingedeeld als geaccepteerd, geweigerd (automatische beoordeling) of onbeslist (handmatige beoordeling).

 • Productieregels

  Productie regels produceren nieuwe informatie zoals de berekening van verschillende valuta of een stukkenlijst voor de hypotheekaanvrager.

 • Scorecard regels

  Scorecard regels berekenen een score op basis van een verzameling van gegevens en worden voornamelijk gebruikt bij risicobeoordeling.

Geautomatiseerde BKR toetsingen

In aanvulling op geautomatiseerde credit scoring, bieden wij geautomatiseerde toetsingen bij Bureau Kredietregistratie (BKR).

BisBKR is een standaard oplossing voor het automatisch toetsen bij BKR. Door het gebruik van een slimme matchingfunctie is BisBKR in staat om geautomatiseerd te toetsen: alleen de kredieten van de enig juiste persoon worden teruggegeven. Dit resulteert in een efficiënter proces, voorkomt handwerk en eventuele fouten. BisBKR is beschikbaar als SaaS-oplossing.

BisBKR biedt verschillende functies, zoals de CKI-toets (ook wel BKR-toets genoemd), de EVA-toets, de VIS-toets, de SFH-toets, de Persoonstoets, Schonings- en Signaleringslijsten, Registratie en Sterposten. Alle toetsingen kunnen zowel automatisch via een webservice als handmatig via een webapplicatie worden uitgevoerd.


Waarom BisBKR?

 • Geautomatiseerd (kruislings) toetsen via een webservice waardoor een complete credit check op aanvrager mogelijk is
 • Naast geautomatiseerd toetsen kan er ook handmatig getoetst worden
 • In de cloud als SaaS oplossing beschikbaar
 • Uitgebreide testfaciliteit beschikbaar waarbij test cases in een webapplicatie beheerd kunnen worden
 • Registratiefunctie waarbij nieuwe contracten en mutaties (zoals adreswijziging, verslag van achterstallige betalingen, verhoging van de kredietlimiet en aflossing etc.) geregistreerd worden
 • Het ondersteunt het geautomatiseerde credit scoring proces en levert een aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen aan financiële instellingen

BisBKR biedt de volgende functies

 • CKI-toets

  De CKI-toets webservice biedt de mogelijkheid om de bij BKR geregistreerde contracten van een persoon op te vragen. Ook alternatieve namen kunnen gebruikt worden voor het zogenaamd kruislings toetsen.

 • EVA-toets

  Met de EVA-toets webservice kan gecheckt worden of een persoon geregistreerd staat in EVA, het gezamenlijke fraudepreventiesysteem van de NVB en VFN.

 • VIS-toets

  Via de VIS-toets webservice kan gecontroleerd worden of een identiteits- of reisdocument geregistreerd staat als gestolen, vermist of ongeldig bij BKR.

 • SFH-toets

  De SFH-toets webservice is bedoeld voor de controle of een persoon of bedrijf bekend staat als betrokken bij hypotheekfraude in het fraudepreventiesysteem van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken.

 • Persoonstoets

  De Persoonstoets biedt de mogelijkheid om een toets bij verschillende bronnen uit te voeren via één webservice, waaronder de PEP-toets (Politically Exposed Persons) en raadpleging van het Centraal Insolventieregister (CIR), Landelijk Register Schuldsanering (LRS) en de CKI-statustoets.

 • Schonings- en signaleringslijsten

  De webservice Schonings- en Signaleringslijsten biedt de mogelijkheid om batchgewijs de schonings- en signaleringslijsten, die BKR periodiek aanbiedt ten behoeve van een correcte registratie, op te halen.

 • Registratie

  Met de Registratie webservice kunnen nieuwe kredieten en mutaties (zoals adreswijziging, achterstandsmelding, limietverhoging en beëindiging) geregistreerd worden bij BKR.

 • Sterposten

  De webservice Sterposten biedt de mogelijkheid om batchgewijs de periodiek door BKR ter beschikking gestelde lijst van contracten met een door BKR ingevulde laatste aflossingsdatum op te halen.


Vraag een demo aan

Benieuwd naar de mogelijkheden van onze oplossingen? Maak een afspraak met onze consultants voor een demo.

Demo aanvragen

wp-content/themes/davinci/public/etc/Factsheet DocStreet Controleren op handtekeningen.pdf