en / nl / sk / be

Notariële ketenintegratie, toetsingen en registers

Al meer dan 15 jaar is Davinci betrokken bij IT-ontwikkelingen in en rondom het notariaat. Met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) als opdrachtgever zijn onze werkzaamheden erop gericht om bedrijfsprocessen voor notariskantoren en ketenpartners zo optimaal mogelijk in te richten door gebruik te maken nieuwe gecentraliseerde ICT-oplossingen.

Onze expertise

Davinci zet haar kennis en kunde in het notariële domein in op het gebied van ketenintegratie, toetsingen en registers met:

  • Businessanalyse, projectmanagement, functioneel beheer en onderhoud

  • Realisatie & implementatie (rekening houdend met wettelijke contexten, beveiligingsniveaus, autorisaties, rollen en rechten)

  • De ontwikkeling van webservices en bijpassende user interfaces van webapplicaties

Ketenintegratie

Bij de volgende ketenintegratie-initiatieven is Davinci verantwoordelijk (geweest) bij het uitdenken, implementatie, certificeringen, projectmanagement en het (functioneel) beheer:

Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH)

Sinds 2003 zorgt ECH (Elektronische Communicatie Hypotheken) voor het digitaliseren en standaardiseren van de communicatie tussen geldverstrekkers en het notariaat. De ECH-berichtstandaard wordt door een groot deel van de Nederlandse geldverstrekkers en nagenoeg alle notariskantoren gebruikt.

In opdracht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is Davinci partner voor de implementatie (consultancy, testen en certificeren), projectmanagement en functioneel beheer.

De digitale bankgarantie

Nationale Waarborg is als enige bankgarantieverstrekker door KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) geautoriseerd voor het aanleveren van een digitale bankgarantie en nota. NWB Online geeft ieder notariskantoor via het PEC Platform toegang tot het elektronische beheer van bankgaranties van Nationale Borg. Het notariskantoor kan de bankgarantie bekijken, laten corrigeren, laten verlengen, laten passeren, afwijzen en inroepen.

Davinci heeft Nationale Waarborg in contact gebracht met de KNB en gezamenlijk is de voorloper van NWB Online (BorgOnline) ontworpen, getest en uiteindelijk ontsloten via het PEC platform.

Samenwerking KNB en HDN

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en Hypotheken Data Netwerk doen gezamenlijk onderzoek naar verdere integratie van de vastgoedketen, waarbij de platforms aan elkaar gekoppeld kunnen worden zodat intermediairs en notarissen onderling berichten kunnen uitwisselen.

Zowel HDN als de KNB maken in dit kader gebruik van de expertise van Davinci, die van beide domeinen specialistische kennis in huis hebben.

Toetsingen

Zodra de notaris een (klant-)dossier opstart, worden verschillende toetsingen uitgevoerd. Toetsingen die centraal via het PEC platform worden aangeboden zijn:

Basisregistratie Personen (BRP) / GBA-V en TMV

Een notaris kan via het PEC platform de BRP raadplegen via een webapplicatie of geïntegreerd in zijn softwarepakket. De nieuwste centrale componenten van het BRP-stelsel, de Verstrekkingsvoorziening (GBA-V) en de Terugmeldvoorziening (TMV) worden ook ondersteund.

De GBA-V is een centraal bestand met kopieën van alle persoonslijsten die in de gemeentelijke voorzieningen aanwezig zijn. De onlineservice (GBA-V online) zorgt voor de verstrekking op aanvraag vanuit de BRP aan organisaties die op de GBA-V zijn aangesloten. Met de TMV kunnen de op de BRP aangesloten organisaties bij twijfel aan de juistheid van de verstrekte gegevens deze geautomatiseerd terugmelden bij de gemeente. In opdracht van de KNB heeft Davinci haar bijdrage geleverd aan de analyse, het ontwerp, test en acceptatie van de interface. Davinci voert nog steeds het functioneel beheer uit.

Verificatie Informatie Systeem (VIS)

VIS bevat gegevens over gestolen, vermiste of om andere redenen ongeldig verklaarde identiteits- en reisdocumenten. De informatie uit VIS is afkomstig van drie bronleveranciers: De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), Het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens, Reisdocumenten (BPR) en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Een notaris kan via het PEC platform met een webapplicatie of in de softwarepakketten, het VIS raadplegen.

In opdracht van de KNB heeft Davinci de analyse, het ontwerp, test en acceptatie van de interface uitgevoerd. Davinci is nog steeds verantwoordelijk voor het functioneel beheer.

Registers

Davinci heeft in de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan met het ontwerpen, ontsluiten en beheren van registers:

Centraal Digitaal Repertorium (CDR)

In het kader van de Wijziging Uitvoering Registratie Wet 1970 (WUR) heeft Davinci voor de Belastingdienst en de KNB de projectleiding en een groot deel van de uitvoer van dit project verzorgt. Dit is een gecentraliseerde, digitale en beveiligde oplossing voor: 1) De registratie van alle notariële akten (‘repertorium’); 2) De opslag van alle door de notaris digitaal ondertekende afschriften van akten; 3) De aangifte van overdrachtsbelasting (OVB) door de notaris aan de Belastingdienst.

Notarissen registreren aktes en doen OVB aangifte via een webapplicatie of via hun eigen softwarepakket. Via het PEC platform worden de aktes, metagegevens en de OVB-aangifte doorgezet naar de IT-infrastructuur van de Belastingdienst. Davinci is nog steeds verantwoordelijk voor het functioneel beheer van CDR.

Centraal Testamentenregister (CTR)

Toen in 2007 de verantwoordelijkheid over het Centraal Testamentenregister verschoof van het (toenmalige) ministerie van Justitie naar de KNB, is dit moment aangegrepen om de slag van een semi-geautomatiseerd naar een volledig geautomatiseerd register te maken. Daarbij zijn ruim 11 miljoen records foutloos gemigreerd naar een nieuwe database.

De notaris kan via het PEC platform, op protocolniveau de registratie van een testament uitvoeren en bij overlijden een testateur opzoeken. De functionaliteit wordt aangeboden via een webapplicatie en via de softwarepakketten voor het notariaat. Davinci heeft de analyse, het ontwerp, test en acceptatie van het register uitgevoerd. Davinci is nog steeds verantwoordelijk voor het functioneel beheer.

Centraal Levenstestamentenregister (CLTR)

Sinds enige tijd is er ook voor levenstestamenten een elektronisch register beschikbaar. Een notaris kan op het PEC platform op protocolniveau de registratie van een levenstestament uitvoeren en opzoeken. De functionaliteit wordt aangeboden via een webapplicatie en softwarepakketten binnen het notariaat.

In opdracht van de KNB heeft Davinci haar bijdrage geleverd in de analyse, het ontwerp, test en acceptatie van het nieuwe register, inclusief de datamigratie. Davinci is nog steeds verantwoordelijk voor het functioneel beheer.

Digitaal Beslag Register (DBR)

Davinci heeft in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) een ontwerp opgeleverd voor de realisatie van een Digitaal Beslagregister (DBR). Het DBR is een centraal systeem waarin gerechtdeurwaarders (leden van de KBvG) beslagen, gelegd op een debiteur, registreren, muteren, controleren en kunnen bekijken. Hierdoor kan worden voorkomen dat onnodige kosten gemaakt worden als blijkt dat er niets te verhalen valt of beslag gelegd wordt op de beslagvrije voet van een debiteur.

Het systeemontwerp is dermate flexibel opgezet dat extern beslagleggende instanties relatief eenvoudig kunnen koppelen met het register ten behoeve van registraties en bevragingen.

“Al zo’n 15 jaar is Davinci betrokken bij de automatiseringsprojecten die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) doet uitvoeren voor het Nederlandse notariaat. Ook is het bedrijf steeds opnieuw een waardevolle partner bij de ontwikkeling van een visie op wat de digitale samenleving ook voor het notariaat betekent en in het gesprek hoe daar naar te handelen.”

Geert Lekkerkerker

Directeur en Legal Advisor, KNB

Vraag een demo aan

Benieuwd naar de mogelijkheden van onze oplossingen? Maak een afspraak met onze consultants voor een demo.

Demo aanvragen